Instalacje odgromowe

Ocieplenie klimatu, które ciągnie za sobą takie skutki jak częstsze i intensywniejsze burze jest powodem dla którego powinniśmy poświęcać coraz większą uwagę ochronie przed konsekwencjami wyładowań atmosferycznych czyli instalacjom odgromowym. Mając na uwadze zmiany, które nastąpiły i coraz większe ryzyko uderzenia pioruna w dowolny budynek – nie tylko wysokie i rozległe hale czy magazyny ale również niskie domy jednorodzinne – sensowne wydaje się przeanalizowanie rozwiązań, które ochronią nas oraz wszystkie urządzenia podpięte do instalacji elektrycznej. Oczywistym wyjściem jest LPS (Lightning Protection System), czyli potocznie zwany piorunochron. Instalacja ta jest stosunkowo niewielkim nakładem finansowym w porównania do całej inwestycji wzniesienia budynku czy też do szkód jakie możemy ponieść w przypadku uderzenia pioruna.

Warto wiedzieć

Ważne kwestie w przypadku tworzenia instalacji odgromowej:

N
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa
N
Adaptacja instalacji pod konkretny budynek – w zależności od wielkości oraz od elementów wystających na dachu
N
Jakość stosowanych materiałów
N
Sposób uziemienia
N
Rozmieszczenie kabli z uwagą na wszelkie urządzenie elektroniczne znajdujące się w ich pobliżu

Jak działa odgrom (LSP)?

Instalacja odgromowa w swej prostocie nie ma sobie równych. Została stworzona by chronić nas i nasze urządzenia przed negatywnymi skutkami wyładowań atmosferycznych powstających podczas burz i ma za zadanie doprowadzić potężny ładunek elektryczny do ziem drogą o jak najmniejszym oporze. Błyskawice zazwyczaj uderzają w punkty o najniższym potencjale, czyli te najwyżej położone, co za tym idzie postawiony  maszt lub iglica będzie ściągała na siebie wyładowania, a dzięki drutom odgromowym o dużej średnicy i tym samym zmniejszonej rezystancji będą one ściągane do ziemi drogą najmniejszego oporu, a nie będą rozchodziły się po wewnętrznej instalacji budynku.

Elementy piorunochronu

Zwody

czyli elementy, które jako pierwsze przyjmują wyładowanie atmosferyczne. Te części instalacji odgromowej znajdować się będą na najbardziej wysuniętych partiach budynku. Mogą występować one w postaci pręta lub masztu, czasami jednak zwodami stają się zewnętrzne części dachu zbudowane z metalu takie jak anteny czy wywietrzniki.

Przewody odprowadzające

łączą one kolejne zwody z częścią instalacji odgromowej, która znajduje się w gruncie. Ich zadanie jest oczywiste – pełną one funkcję przewodu przez który popłynie cała energia dostarczona przez wyładowanie atmosferyczne, a przyjęta przez zwód.

Uziomy

występują pod różnymi postaciami i odpowiadają za całą zgromadzoną energię elektryczną do ziemi. Uziomem może być długi stalowy pręt wbity w ziemię jeśli gleba spełnia konkretne wymogi. Najczęstszym rozwiązaniem jest poprowadzenie w odległości co najmniej 1m tzw. bednarki czyli ocynkowanej taśmy odgromowej. Stałe podpięcie taśmy do zbrojeń fundamentu to również jeden ze sposobów poprowadzenia uziomu.

Złącza

Wsporniki odgromowe

Uchwyty

Oferta Ecoinstalatora

Wykonywane przez nas instalacje LPS spełniają wszystkie niezbędne normy  oraz w skuteczny sposób chronią budynki wszelkiego typu przed konsekwencjami uderzenia wyładowania atmosferycznego. Odgromy  projektujemy z indywidualnym podejściem nie tylko do oczekiwań klienta ale również do budynku z jakim mamy do czynienia. Tworzymy projekty instalacji odgromowych dla  inwestycji budowlanych oraz zbroimy budynek w potrzebny osprzęt dachowy jak i system orynnowania z blachy cynkowej.

s

Pamiętaj!

Skutki wyładowania atmosferycznego:

N

Pożar

N

Uszkodzenie instalacji elektrycznej

N

Zniszczenie urządzeń podpiętych do prądu

N

Pęknięcie ścian

Warto wiedzieć

W budynkach jednorodzinnych instalacja odgromowa wymagana jest gdy:

N

Powierzchnia przekracza 500 m² i wysokość 15 m

N

Są zbudowane z materiałów łatwopalnych

N

Wskaźnik zagrożenie piorunowego przekracza dopuszczane normy